Romsktnet

"En kulturkrock mellan yngre och äldre romer"

1:18 min

Sociala nätverket Romsktnet skapades för att romer världen över skulle kunna kommunicera på romani. Sajten blev snabbt en succé, men efter kritik från äldre romer mot att folk kunde säga sina åsikter anonymt, ändrade sajten sina regler. Gregor Kwiek skapade forumet:

Romsktnet blev snabbt populärt bland romska ungdomar. Genom anonyma inlägg kunde de lyfta upp frågor som var tabubelagda inom den romska kulturen. 

– Ämnena var lite mer romska, folk kunde diskutera vad som händer på en romsk domstol i Tyskland eller i Sverige, säger Gregor Kwiek.

Men de öppna diskussionerna bland forumets anonyma medlemmar ledde till starka reaktioner från de äldre romerna, som ansåg att det inte var "okej" att prata så pass öppet med en dold identitet. Enligt Gregor Kwiek är det anledningen till att forumet inte är lika aktivt i dag. 

– Det var en kulturkrock mellan yngre romer och äldre romer, kan jag säga. Men det lades inte ner, skillnaden är att folk inte kan vara anonyma längre.

 Adam Szoppe 
adam.szoppe@sverigesradio.se