PSYKVÅRD

Flickvännen: "Vården gjorde Crille till tablettmissbrukare"

Läkare bör inte få skriva ut narkotikaklassade mediciner på samma sätt som de kan idag. Det tycker Socialstyrelsen. P3 Nyhetsguiden handlar i dag om läkemedelsmissbruk där reporter Elin Joleby berättar hela historien om Crille och hur han kunde få så mycket medicin utskriven trots att det var känt att han hade missbruksproblem.

– Det har känts som att läkare har skrivit ut mediciner till Crille bara för att bli av med honom. Han har kommit ofta och sökt vård och det känns som att de har skrivit ut bara för att bli av med problemet, säger Annica.

I Crilles journaler framgår att han var i kontakt med flera olika mottagningar och flera olika läkare och fick mediciner utskrivna. Ofta narkotikaklassade tabletter. Utskrivningarna fortsatte, trots att vården kände till att han var tablettmissbrukare. Crilles liv fick ett tragiskt slut då han dog av en överdos. Först efter det förstod hans familj hur mycket mediciner Crille egentligen hade fått utskrivet.
– Det var ju sida upp och sida ner i journalerna. Man fick ju en känsla att det här kan inte vara till en person. Det måste vara till flera personer de har gjort dessa förskrivningar, säger Crilles mamma Wivi.

Socialstyrelsen håller just nu på att utreda om det gjorts några fel i vården av Crille. Men generellt, menar de, skrivs det ut för mycket narkotikaklassade preparat i Sverige. Därför vill de att reglerna för hur man får skriva ut ska bli hårdare. Per-Anders Sunesson som är chef för Socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvården säger att det inte är rimligt att läkare kan skriva ut narkotikaklassade mediciner till sig själva och anhöriga, och att de kan göra det även efter att de gått i pension. En begränsning löser inte hela problemet, men är ett viktigt steg att ta, säger han.
– När det gäller äldre läkare så ser vi att de är klart överrepresenterade när det gäller överförskrivning av narkotiska preparat. Och jag tycker att det är dags att vi ifrågasätter om det ska vara fri förskrivingsrätt livet ut, säger Per-Anders Sunesson på Socialstyrelsen.