Sociala medier

Fördomsfull polistweet får kritik

0:52 min

Polisen twittrade ut att de sökte en misstänkt brottsling med "romskt utseende" trots att Justitieombudsmannen kritiserat liknande formuleringar från poliser tidigare.

I går gick yttre befäl i Södermalm ut på Twitter och sökte en väskryckare som enligt ett vittne hade "romskt utseende". Inlägget blev snabbt kritiserat för att sprida fördomar. Justiteombudsmannen har tidigare kritiserat polisen för liknande formuleringar, då var det i ett informationsblad som pekade ut chilenare, litauer och afrikaner som misstänka inbrottstjuvar.
– Det får helt enkelt inte bli generaliserande och fördomsfullt. Man får inte framställa vissa grupper som kriminella, säger Daniel Samnerud, föredragande hos Justitieombudsmannen.
Den romske debattören Hans Kalderas håller med om kritiken.
– Det är skrämmande att de ska peka ut människor på gator och torg om de har "romskt utseende" eller inte för att vara kriminella. Det är självklart att man ska identifiera människor utifrån det utseende de har och inte deras etnicitet.
Polisen Victor Adolphson, som skrev inlägget, fick lägga ner mycket av sin tid på att bemöta kritiken.
– Syftet är att lösa brott och få fast kriminella, inte starta en debatt om rasbiologi och rasism. Jag missbedömde laddningen i ordet "rom", det får jag erkänna.
Han säger att han har tagit till sig synpunkterna han har fått.
– Om jag skulle ha skrivit det här idag mot bakgrund av det som skett då hade jag inte gjort det, för det är inte värt det. Vår önskan var att få fast en gärningsman, det kom helt i skymundan.