Terrordådet i Norge

Fängelse för Breivik

"Hoppas det inte blir överklagan"
2:01 min

Anders Behring Breivik bedöms som tillräknelig och får 21 års fängelse med möjlighet till förlängning. 

– Jag tycker domen är helt rätt, säger Mats Monsen, en av de som överlevde massakern på Utöya förra året. Han tror domen kommer hjälpa honom att gå vidare.

Rätten var enig när de gav Anders Behring Brevik det strängast möjliga straffet i Norge. 21 års fängelse med möjlighet till förlängning betyder att Breivik sannolikt kommer att sitta inspärrad under större delen av sitt liv.

Både Breivik och åklagarsidan har två veckor på sig att överklaga domen. Men Anders Behring Breiviks advokat sa tidigare i dag att Brevik inte kommer att överklaga. Åklagaren Svein Holden vill i dag inte uttala sig om han tänker överklaga eller inte.

I Norge är många lättade över domen.
– Jag hoppas det inte blir överklagan. Jag hoppas det här är slutpunkten för rättssaken, säger Eskil Pedersen, ordförande i AUF.

Khalid Ahmed förlorade sin bror på Utöya och även han är nöjd över dagens dom.
– Jag hoppas kunna sätta ner den andra foten också nu så att livet kan gå vidare, säger Khalid Ahmed.

Domen är inte överraskande, enligt Jerzy Sarnecki professor i kriminologi.
– Det var det mest väntande utfallet. Därför att det finns både juridiskt stöd och stöd i den allmänna opinionen, Jerzy Sarnecki.

P3 Nyheter
p3nyheter@sverigesradio.se

Anna Roxvall:

Hej och välkomna till Ekots direktrapportering! Den åtalade, mycket press och även hel del anhöriga är nu på plats i sal 250 i Oslo tingsrätt. Om en kvart väntas domen läsas upp.

09:44, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: - Det viktigaste för oss är att vi får en bra, grundlig dom, det hoppas jag blir resultatet, kommenterade åklagaren Svein Holden till NRK nyss.

09:48, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Rättelse: Breivik har anlänt till tingsrätten men ännu inte förts in i sal 250.

09:50, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Fortfarande rätt långa köer utanför #Oslo tingsrätt framför säkerhetsspärrarna. Om det påverkar det rättsliga schemat är oklart. #Breivik

09:52, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Knäckfrågan i dag är alltså inte om Breivik är skyldig till terrorattentaten i Oslo och på Utöya, utan i vilket psykiskt tillstånd han var vid tillfället. Breivik gjorde i går klart för sina advokater att han kommer att överklaga omedelbart om domstolen bedömer honom som psykotisk och därmed otillräknelig. Däremot accepterar han en fängelsedom.

09:53, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Advokater och åklagare börjar komma in i rätten och slå sig ner nu. #Breivik #Dom

09:55, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Breivik ser förväntansfull ut och ler mot kamerorna.

09:56, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Kamerorna som har tillstånd inledningsvis att användas smattras flitigt i huvudsalen. #Breivik kliver in i mörk kostym.

09:57, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Han samtalar med en av sina advokater, Vibeke Hein Bæra.

09:58, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Domare Wenche Elizabeth Arnzten inleder med ett par praktiska detaljer.

10:01, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Alla ombeds resa sig inför domen.

10:01, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Ordförande, domare och nämndemän har kommit in i salen nu. Wenche Elisabeth Arntzen ber folk sätta sig. #Breivik

10:01, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Domen är enhällig och kommer fram till att Breivik är tillräknelig. Han döms till 21 års fängelse.

10:03, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: De fem domarna var alltså överens.

10:04, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Domen är i linje med norrmännens syn på Breivik. 75 procent föredrog straff framför vård, enligt TT.

10:05, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Domaren ber alla resa sig inför uppläsning av domen. Enig rätt dömer honom till fängelse i 21 år.

10:06, 24 augusti 2012

MarcusEkot: #Breivik bedöms straffrättsligt tillräknelig och ler när domaren läser upp domen.

10:07, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Domaren fortsätter att läsa upp 90 sidor av domskälen som beräknas ta flera timmar. #Breivik

10:08, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

21 år är det strängaste fängelsestraffet man kan få enligt norsk lag. Det finns också något som kallas förvaring, vilket används för grova brott där den dömde bedöms utgöra en fara för samhället. Det innebär att när det börjar närma sig maximistraffet för den dömde, görs en bedömning huruvida denne fortfarande är farlig. I sådant fall kan förvaringen förlängas med fem år åt gången, hur länge som helst. I praktiken kan alltså Breivik sitta på livstid.

10:11, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Wenche Elizabeth Arntzen går nu igenom domen. Hon har hittills beskrivit hans barndom, hans företag och det faktum att han spelade dataspel i princip dygnet runt i ett år. Nu pratar hon om upptakten till terrordåden.

10:18, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Domaren går igenom Breiviks manifest, som han skickade ut till kontakter han träffat på nätet, ett par timmar innan bomben smällde utanför regeringskvarteret i Oslo.

10:21, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall:

Breivik har alltid hävdat att det finns ett nätverk kallat Knights Templar (tempelriddarna). Huruvida detta bara är ett fantasifoster eller inte har varit centralt i rättegången säger Arntzen. Rätten har dock inte funnit någon grund för att nätverket skulle existera. Hon kommer att återkomma till detta senare när man går igenom grunden för bedömningen att Breivik är psykiskt frisk.

10:25, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Meddomaren Arne Lyng har nu tagit över uppläsningen.

10:31, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Innan dess har Arntzen understrukit att Breiviks idéer om världen - bland annat att Europa håller på att tas över av islam - är åsikter och teorier som delas av många fler än honom.

10:33, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Breivik har själv hävdat att konfrontationer som han och hans vänner har haft med muslimer har radikaliserat honom, men inga förhör med hans vänner och bekanta har kunnat styrka den beskrivningen.

10:35, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Lyng går igneom förberedelserna inför terrordåden den 22 juli.

10:36, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: För den som vill se en grafik över terrordåden den 22 juli och Breiviks färdväg kan se den här: Grafik

10:39, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Dagen för dåden inledde Breivik med att skicka ut sitt manifest. Han försökte skicka det till 8809 epostadresser, men bara 958 fick det.

10:42, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Inför dåden åt han anabola steroider och uppiggande medel.

10:43, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Han var "lätt till moderat" påverkad av centralstimulerande medel när han begick terrorattentaten.

10:44, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: 15:17 parkerade han bombbilen utanför regeringskvarteret.

10:46, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Åtta personer dödades och många fler skadades, men det var rena tillfälligheter som gjorde att inte fler dog i attentatet mot regeringskvarteret, säger Lyng.

10:47, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: TT skriver, angående dagens dom:
"Även åklagarna kan överklaga och enligt juridiska experter kan det bli aktuellt beroende på hur tingsrätten nu bedömt den så kallade tvivelsprincipen.

Praxis efter en dom i Högsta domstolen 1979 är nämligen att det är bättre att en frisk person döms till tvångsvård än att en sjuk person straffas med fängelse, det vill säga råder det tvivel om den åtalades tillräknelighet ska denne dömas som otillräknelig till tvångsvård i stället för fängelse."

10:52, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Lyng räknar nu upp de döda och dödsorsakerna för offren i Oslo.

10:53, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Nu tar rätten en kvarts paus i uppläsningen, åter kvart över 11.

10:56, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall:

Ali Esbati, den ende svensk som befann sig på Utöya under massakern, känner lättnad över att tingsrätten dömer Breivik till fängelse och inte rättspsykiatrisk vård, skriver TT.

-Det är skönt att det inte lämnas något juridiskt tvivel om att han (Breivik) var ansvarig. Det har varit så tydligt under processen att han visste vad han gjorde, och att han och står för det. Då hade det blivit märkligt i att framhärda att han inte har något ansvar i rättslig bemärkelse, säger Esbati som ändå var osäker in i det sista på hur rätten skulle resonera.

10:59, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Kom du in sent och vill höra domaren läsa upp domslutet i efterhand kan du lyssna här: https://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4107786

11:02, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Norske straffrättsexperten Harald Stabell kommenterar domen så här för Ekots Jenny Sanner Roosqvist:

- Jag anser att det var en riktig dom och jag är inte särskilt överraskad över att de kom fram till att han ska straffas och dömas till förvaring. Det var ganska uppenbart, menar jag, att den första psykiatrirapporten inte höll måttet och att det också juridiskt sett var fullt möjligt att komma fram till att han ska ställas till ansvar för det han har gjort.
Kommer åklagarna att överklaga?
Jag hoppas inte det, men det beror väl lite på hur det här är formulerat.

11:17, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Nu har alla satt sig igen i rättssalen och Arne Lyng fortsätter uppläsningen.

11:18, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Han räknar upp de personer som skadades i attentatet i Oslo. Han har också konstaterat att många har fått psykiska problem i efterhand.

11:20, 24 augusti 2012

MarcusEkot: Många känslor efter fängelsedomen mot #Breivik Medverkan i P3 nyheter närmast. #Oslo

11:22, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Björn Ihler, som överlevde Utöya, säger till Ekot att han inte hade några större förväntningar på domen.

- Jag hade inga större förväntningar på vad resultatet skulle kunna bli, men det är bra det som har kommit. Det kommer att göra det lättare framöver att kunna se detta som något vem som helst skulle kunna göra, oberoende av psykisk sjukdom, och det kommer att göra det lättare att diskutera andra extremistiska miljöer.

- Man kommer inte kunna peka på Breivik och säga att ”detta var en galen mans verk och vi behöver inte diskutera detta” . För vi behöver verkligen prata om detta och jobba mot extremism.

11:30, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Grafik: Här ska Breivik avtjäna sitt fängelsestraff.

11:32, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Det kommer ta tio till tolv år att återuppbygga regeringskvarteret och det kommer att kosta mellan fem och tio miljarder, säger Lyng.

11:35, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Nu går Lyng över till att prata om massakern på Utöya.

11:36, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Breivik tyckte att attentatet i Oslo var misslyckat eftersom inte rageringskvarteret hade rasat ihop, och beslutade sig för att genomföra massakern på Utöya.

11:38, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Han hade tittat på AUF:s hemsida och sett på schemat att Gro Harlem Brundtland, socialdemokrat och före detta statsminister i Norge, skulle besöka ön den dagen.

11:40, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Det var 564 personer på ön den 22 juli. 69 personer dog, 67 av dessa av skottskador. Breivik avfyrade sammalngt 121 skott på ön.

11:42, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Lyng berättar om kaos och dödsskräck på Utöya. Många ringde sina anhöriga för att ta farväl eller uppmana dem om att larma polisen. Många hade svårigheter att komma fram till polisen. Levande och döda låg sida vid sida på marken, ungdomar flydde ut i vattnet undan kulorna. Hjältemodiga insatser av boende på fastlandet och turister på campingen i närheten räddade många liv.

11:45, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Nu går Lyng igenom offren på Utöya, ett efter ett, samt dödsorsaker. Det är, precis som under rättegångens första dagar, en outhärdlig uppräkning av namn, platser och skottskador.

11:47, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Åklagare Svein Holden, som hade velat se Breivik dömd till psykvård istället för förvaring, är försiktig med uttalanden innan hela domen har lästs upp.

-- Jag tror att vi tar och väntar tills vi har hört alla premisserna innan vi ger någon kommentar. Det är klart vi är spända på att höra hur rätten argumenterar, säger han.

11:52, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Kriminologiprofessorn Jerzy Sanecki är inte heller han särskilt överraskad av dagens dom.

- Det var det mest väntade utfallet man kunde föreställa sig, allt annat skulle ha varit mycket sensationellet och spektakulärt, säger han till Ekot.

- Det finns både juridiskt stöd att döma till fängelse i sådana här fall och också ett mycket kraftigt stöd i den allmänna opinionen. Och utifrån detta tror jag att domstolen har hittat en lösning som kommer att passa alla.

Personligen är han dock inte säker på att det är rätt väg att gå.

- Jag är inte helt övertygad om det, jag skulle tycka att det vore oerhört intressant om man diskuterade det här också utifrån vårdalternativet, men jag väntade mig inte att man skulle göra på annat sätt än man nu gjorde.

11:58, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Breiviks ena advokat, Vibeke Hein Baera, håller händerna för munnen och stirrar tomt framför sig under uppräkningen av alla döda barn och ungdomar.

12:15, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Breivik själv verkar oberörd.

12:17, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Nu är det dags för lunchpaus, rätten samlas igen klockan 13. Breivik får handfängsel och förs ut ur salen.

12:18, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall:

Det blir en liten paus också i direktrapporteringen. Missa inte att lyssna på lunchekot nu klockan 12:30 med kommentarer och reaktioner på domen.

12:20, 24 augusti 2012

MarcusEkot: @tovesvenonius @JennySR Fin pepp chefen. Hör fler reaktioner nu i P4 Extra 13.05.

12:56, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Rätten har börjat samlas igen.

13:03, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Meddomare Lyng går nu igenom skadade på Utöya.

13:05, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall:

Breiviks advokat Geir Lippestad säger till AFP att Breivik inte kommer att överklaga domen, eftersom han är nöjd med att ha blivit friskförklarad.

13:07, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Eskil Pedersen, AUF:s ordförande, som överlevde Utöya, hoppas att det är över nu.
- Jag hoppas att det inte blir något överklagande, jag hoppas att detta sätter punkt för rättsprocessen. Men vi måste acceptera att rättsstatens spelregler ska följas, så nu får vi vänta och se.
- Jag är väldigt glad över att vi kan sammanfatta det här nu, och det verkar som att det finns stort stöd bland alla de anhöriga för det som domarna har kommit fram till, säger han.

13:21, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Det tar lång tid att läsa upp gärningsberättelsen ur domen vid #Oslo tingsrätt. Tungt med alla de mord som #Breivik begick på Utöya.

13:26, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Religionsvetaren Mattias Gardell, som vittnade i Breivikrättegången, tycker att domen mot Breivik är välgrundad.

- Jag tror att väldigt många norrmän i dag känner en lättnad över att en man som under så lång tid har planerat och sedan med blodig konsekvens utfört bombattentatet mot regeringskvarteret och massakern på Utöya, nu också hålls ansvarig för det.

Ekot: Var det den dom du kunde vänta dig?

- Jag hoppades att domstolen kunde ta intryck av de fakta som las fram inte bara av mig utan också av andra forskare som väl känner till den högerextrema och fascistiska, politiska, filosofiska idéhistorien.

Gardell säger att det är ett dåd som saknar motstycke i dess efterkrigshistoria, och att rättssystemet har varit tvunget att uppfinna vägen medan man har gått.

- Och jag tycker nog att det norska rättssystemet har uppvisat en stor demokratisk mognad, och förvisso var det plågsamt långt, kan tyckas, men inför en sådan här traumatisk upplevelse behöver man också lägga alla kort på bordet och ge det norska samhället en möjlighet att sedan komma vidare.

13:30, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Lyng fortsätter att gå igenom de 33 personer som skadades på Utöya.

13:33, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Många av de skadade kämpar fortfarande med men efter händelserna den 22 juli.

13:35, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Lyng berättar om en av de skadade, som höll andan och spelade död efter att ha skjutits.

- När gärningsmannen gått ropade han på hjälp, men ingen svarade. Alla runt omkring honom var döda.

13:43, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Anders Behring Breivik kommer att avtjäna straffet på Ila-fängelset utanför Oslo i en för honom nybyggd avdelning med tre celler.

Han kommer inte att få ha kontakt med andra fångar. Här finns en karta över den plats som Breivik kommer att avtjäna sitt straff på.

13:48, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Breiviks advokat, Vibeke Hein Baera, sa till NRK i pausen att Breivik är nöjd med domen.

- Han har ju länge haft stor tro på att han skulle bedömas tillräknelig. Det är det han har sagt till oss på mötena som vi har haft med honom, och nu ser vi att det är det resultatet som rätten samstämmigt har kommit fram till.


13:51, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Uppläsningen av döda och skadade i dåden är klar, och därmed gärningsbeskrivningen. Lyng har nu gått över till att diskutera grunden till domsluten.

14:06, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Det är naturligt att karaktärisera handlingarna som terrorhandlingar, handlingar som syftade till att skapa allvarlig fruktan hos befolkningen, säger Lyng.

14:08, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Han har förklarat att målet var att döda så många som möjligt, och det råder ingen tvekan om att dåden var överlagda.

14:08, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Lyng: Den åtalades plan var inte bara att döda statsanställda och politiskt egagerade ungdomar, utan han önskade också provocera fram reaktioner. Det handlade om extremt våld som genom medieuppmärksamhet syftade till att framkalla fruktan hos befolkningen.

14:11, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Angående att Breivik hävdat att han handlat i självförsvar, konstaterar rätten bara att det inte är tillåtet att mörda statsanställda eller politiskt engagerade ungdomar för att främja extrema politiska syften.

14:13, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall:

Nu tar rätten en kvarts paus igen.

14:13, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Enligt NRK kommer domarna gå igenom grunden för sitt beslut om Breiviks tillräknelighet efter pausen.

14:16, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Breiviks advokat, Vibeke Hein Baera citerades tidigare, här kan ni lyssna på henne:

https://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4108084

14:21, 24 augusti 2012

MarcusEkot: Närmast går rätten i #Oslo igenom närmare hur de bedömt #Breivik som tillräknelig. En väsentlig del med stor betydelse för ev överklagan.

14:27, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Nu börjar människor komma in i rättssalen igen.

14:28, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Nu är det domare Wenche Elizabeth Arntzen som har tagit över igen. Hon läser upp den lagparagraf som handlar om psykos vid gärningstillfället.

14:32, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Om en gärningsman led av psykos vid brottstillfället får han inte dömas till fängelse enligt norsk lag.

14:35, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Breivik kommer, som sagt, inte överklaga domen. Hör hans advokat Geir Lippestad förklara varför:
https://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4108394

14:38, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Frågan för rätten är alltså om Breivik var psykotisk i en diagnostisk, och därmed rättslig, mening, säger Arntzen.

14:40, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: I behov av en sammanfattning? Ekots Jenny Sanner Roosqvist var med i lunchekot direkt från Oslo. "Det gick ett sus genom salen," berättar hon.
https://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4108383

14:45, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Nu ska Arntzen gå igenom de sakkunnigas arbete och slutsatser kring Breiviks psykiska hälsa.

14:51, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Diskussionen om Breiviks tillräknelighet är rejält snårig. Rätten har kommit fram till att Breivik inte var psykotisk den 22 juli . Men det som har gjort den slutsatsen svår, är att de sakkunniga som anlitats har kommit fram till olika slutsatser. Domare Arntzen citerar därför en vägledande dom från högsta domstolen 1979, som säger att om det råder tvivel ska den åtalade anses vara otillräknelig.

Frågan är dock hur mycket tvivel som krävs för att domstolen ska döma någon som otillräknelig, snarare än frisk?

Där har rätten kommit fram till att beviskravet för otillräknelighet var för lågt i den vägledande domen från 1979, och man hänvisar istället till en dom från 2003, skriver TT.

15:02, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Oenigheten mellan de sakkunniga gäller om Breivik lider av sjukliga vanföreställningar eller inte.

15:08, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Rätten menar att Husby och Sørheim, som gjorde den första utvärderingen av Breivik, och som kom fram till att han led av paranoid schizofreni, inte har satt in hans uppfattningar om världen i en politisk kontext.

15:12, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Rätten menar istället att man måste göra just det. Det som beskrivs som en vanföreställning - att Norge befinner sig i inbördeskrig - är vanligt förekommande retorik i högerextrema miljöer.

15:14, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Rätten tolkar inte Breiviks tankar om inbördeskrig som vanföreställningar, utan som ekstrema, politiska framtidsvisioner.

15:15, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Arntzen återvänder till definitionen om vanföreställningar. Sådana är ofta vetenskapligt omöjliga, till exempel kan en person tro att den kan kontrollera vädret. Men föreställningen att man själv har rätt att avgöra vem som ska leva eller dö må vara omöjlig ur ett rent etiskt perspektiv, men utgör faktiskt kärnan i både politisk och religiös terrorism, poängterar rätten.

15:22, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Nu tar rätten en kvarts paus igen.

15:23, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Nu sätter det igång igen.

15:41, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Arntzen uppehåller sig vid Breiviks sätt att prata. De första sakkunniga bedömde det som ett sjukligt "hack-i-skivan"-sätt att prata, med osakliga och irrelevanta utläggningar och upprepningar. Men Arntzen påpekar att rätten inte haft några problem att hänga med i det han säger.

15:49, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Nu talar man om Breiviks uppenbara brist på empati och bredare känsloregister när det gäller de grymheter som han har begått.

15:53, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Arntzen går vidare till det faktum att Breivik drog sig undan från samhället och spelade dataspel 2006. Det har av de första psykologerna tolkats som symptom på en begynnande psykos, men rätten anser inte det bevisat att han då blev sjuk.

16:05, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Nu säger åklagarna till norska tidningen Aftenposten att de inte kommer att överklaga domen. Det sätts alltså punkt för rättsprocessen runt Breivik när domen lästs färdigt i dag.

16:07, 24 augusti 2012

MarcusEkot: Rätten i #Oslo framhåller flera punkter som visar att #Breivik vid brottet är en socialt fungerande person, facebook och nätspel nämns t ex

16:07, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Det råder däremot inget tvivel om att Breivik drog sig tillbaka från samhället 2006 och att han genomgick en radikalisering, säger Arntzen. Men att detta kan förklaras av hans personlighet.

16:09, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Breivik hade impulskontroll, uthållighet och kognitiv funktionsförmåga under den här tiden. Han spelade dataspel som kräver mycket av den som deltar, han satte samman ett kompendium på 2000 sidor och byggde en egen bomb. Det passar inte ihop med diagnosen schizofreni, anser rätten.

16:11, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Norska Aftenposten erfar att åklagarna inte kommer att överklaga domen mot #Breivik Enligt advokaterna kommer inte heller de överklaga.

16:12, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

OBS: Aftenposten skriver alltså att man "erfar" att åklagarna inte kommer att överklaga. På journalistspråk innebär det oftast att uppgiften inte kan bekräftas av två oberoende källor.

16:13, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Det finns vittnesmål, bland annat från breiviks mor, om att hans personlighet förändrades. Han blev upptagen med sitt eget utseende, lynnig och vägrade plötsligt äta maten hon lagade. Det kan vara tecken på psykisk ohälsa, men rätten finner det inte osannolikt att hans personlighetsförändring kan hänga ihop med att han då började planlägga sina terrorhandlingar.

16:15, 24 augusti 2012

MarcusEkot: Om uppgifterna till norska Aftenposten stämmer kommer åklagarna meddela i dag att de inte överklagar domen. #Breivik

16:16, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Rätten understryker också att Breivik har kunnat nyansera sina uttalanden och tona ned sig i efterhand, när han har sett vilken reaktion han får från omgivningen. Det rimmar inte väl med diagnosen psykos.

16:19, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Polisförhören varade ibland i upp till 11 timmar, och Breivik var då samlad och flexibel. Psykotiska personer uppvisar snarare motsatta tendenser, säger Arntzen. När de blir emotsagda blir de ofta aggressiva och stressade, och försvarar sina vanföreställningar, säger domaren.

16:23, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Norges riksåklagare Tor Aksel Busch har nu kontaktat NRK för att dementera Aftenpostens påståenden om att åklagarna inte kommer att överklaga domen.

- Det är fel att vi skulle ha bestämt oss för att godta domen. Det är fortfarande en öppen fråga, säger han.

16:25, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Rätten anser det däremot belagt att Breivik har asociala och narcissistiska pesonlighetsdrag. Det är dock inga allvarliga psykiska störningar som skulle kunna hindra rätten från att döma honom till fängelse.

16:30, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Nu är det paus igen.

16:30, 24 augusti 2012

MarcusEkot: Norsk riksåklagare nekar till Aftenpostens uppgifter om att de planerar att inte överklaga dagens dom enl NRK #Breivik Får se vad de säger.

16:39, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: NRK har gjort en genomgång av vad de sakkunniga läkarna är oeniga om, när det gäller Breiviks psykiska hälsa. För den som är intresserad finns den artikeln här.

16:39, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Alldeles strax är det dags för Dagens Eko. Har du behöv av sammanfattningar och analyser av dagen och domen är det en god idé att slå på köksradion eller klicka igång webbradion nu.

16:42, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Nu kommer folk in i sal 250 igen. Ännu en gång låser polisen upp Breiviks handfängsel.

16:45, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Nu går Arntzen igenom hur övrig vårdpersonal har bedömt Breiviks psykiska tillstånd.

16:49, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Psykiater Arnhild Fikke har till exempel kommit fram till att Breivik inte är psykotisk.

16:55, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Psykiater Randi Rosenquist har i sin tur inte heller sett tecken på psykos. Däremot har han en narcissistisk personlighet och "grandiosa storhetsföreställningar". Arntzen refererar till Rosenqquists slutsats: Att han är i god psykisk form men har en extrem ideologi.

16:57, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Poliserna som har tillbringat timmar i förhör med Breivik har inte heller reagerat på Breiviks psykiska tillstånd.

16:59, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Detta ger en solid grund för att slå fast, precis som det andra läkarparet som undersökte honom, att han inte lider av paranoid schizofreni, sammanfattar Arntzen.

17:01, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Breivik genomgick också en "tvångsobservation". Ett team på 18 sakkunniga, psykologer, läkare och psykiater, alla med erfarenhet från vård av psykospatienter, iakttog Breivik. De fann inte heller några tecken på psykos.

17:05, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Nu har domare Arntzen påbörjat en sammanfattning.

17:07, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Arntzen: Vi står inför en situation där två par med sakkunniga har kommit till olika slutsatser. Rätten instämmer med Aspaas ochTørrissen om att Breivik inte var psykotisk.

17:08, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Rätten anser att den diagnostiska oenigheten grundar sig i olika tolkningar av likartade observationer, samt att den åtalade har modifierat sina uttalanden. Rätten har värderat huruvida det är möjligt att Breivik har dolt sjukdomssymptomen för läkarna, men har inte funnit några bevis för detta.

17:11, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Efter en samlad värdering anser rätten att det är bevisat bortom rimligt tvivel att den åtalade inte var psykotisk vid gärningstillfället. Den åtalade ska därför straffas för sina handlingar.

17:13, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Nu tar meddomare Arne Lyng över uppläsningen.

17:13, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Enligt lagen kan Breivik dömas till max 21 års fängelse. Men om detta inte bedöms tillräckligt för att skydda samhället från gärningsmannen, kan han dömas till förvar.

17:15, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Det krävs då också att brottet är allvarligt och att det finns en reell återfallsrisk.

17:16, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Lyng:
- Han har här i rätten berättat om alternativa mordplaner som visar på vilket extremt våld som har är beredd att utföra. Den åtala framstår upphetsad när han beskriver sina planer på att halshugga Gro Harlem Brundtland. (Socialdemokrat och före detta statsminister i Norge).

17:18, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Det råder inget tvivel om att han bör dömas till 21 års fängelse. Han har genomfört ett bombattentat riktat mot landets demokratiska institutioner.

17:19, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall: Lyng: Han har utsatt många människor för livsfara. Ungdomar har utan nåd skjutits ansikte mot ansikte och många har skadats både psykiskt och fysiskt. Överlevande och anhöriga har lämnats med en bottenlös sorg.

17:21, 24 augusti 2012

Anna Roxvall: Grymheterna saknar motstycke i norsk historia. Rätten anser inte heller att det råder något tvivel om att grundkravet för att döma Breivik till förvar är uppfyllt.

17:22, 24 augusti 2012

<

Anna Roxvall:

Om 21 år är Breivik 53 år gammal.
Lyng: Den åtalade kommer att vara en fortsatt farlig man också efter 21 år i fängelse. Därför bör han dömas till förvar som kan förlängas med fem år åt gången efter att de 21 åren har gått.

17:24, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Domen är nu avkunnad.

17:26, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Nu är domen uppläst och #Breivik får kort ordet vid tingsrätten i #Oslo

17:26, 24 augusti 2012

Anna Roxvall:

Jag tackar nu för mig och lämnar över direktrapporteringen till kollegan Nils, som ska återge Breiviks avslutande ord.

17:27, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Anders Behring Breivik har påbörjat sin kommentar om domen: -- Jag erkänner inte denna rätten, för de har fått mandat av politiker som stöttar multukulturalismen, säger Breivik.
-- I mina ögon är domen inte legitim, säger han.

17:27, 24 augusti 2012

MarcusEkot: Jag kommer inte att överklaga, landar beskedet i från #Breivik

17:29, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Breivik försöker skicka en hälsning till sina meningfränder: - Jag önskar att avsluta med en klagagelse till alla militanta nationalister i Norge och Europa..
Men där avbröt domaren Breivik mitt i meningen.
-- Detta är inte platsen för detta, du ska svara mig, säger hon.

17:29, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Efter att ha stoppats av domaren i sitt försök att skicka en hälsning säger Anders Behring Breivik att han inte kommer att överklaga domen mot honom.

17:30, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Åklagarna begär betänketid för sitt besked och domaren avslutar dagen i rätten #Breivik

17:31, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Anders Behring Breivik fördes ut ur rättssalen med handfängsel, efter att han återigen försökt göra sin högerextrema hälsningsgest med ena handen.

17:34, 24 augusti 2012

<

MarcusEkot: Åklagarna har nu två veckor på sig att lämna besked om ev överklagan. Närmast pk med advokater, åklagare och målsägarbiträden. #Breivik

17:38, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Nu väntar vi på presskonferens med åklagarna 18:00.

17:41, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Även advokater och målsägarbiträden deltar i presskonferensen 18:00

17:41, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Innan rätten avslutade sin session förklarade åklagarsidan att de vill använda sin betänketid för att ta beslut om en eventuell överklagan.

17:48, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Nu samlas till presskonferens i tingsrätten i Oslo. Först ut är åklagarsidan.

17:49, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Först läser åklagarna upp ett pressmeddelande: åklagarsidan överklagar inte domen.

17:51, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Domen är grundlig och beskriver händelseförloppet på ett bra sätt, enligt åklagarsidan.

17:51, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Åklagarsidan och domstolen ser olika på hur den första psykiatrirapporten påverkar avgörandet
- Domen understryker vikten av en bredare belysning av den åtalades tillräknelighet. Det visar att det behövs en genomgång, säger en av åklagarna.

17:57, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Åklagarna: -- Tingsrätten delar i stort sett vår syn på vad som hänt. Vi har lagt större tyngd vid den första psykundersökningen än domstolen.

18:02, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Åklagarna fortsätter:
-- Våra synpunkter står fast men vi måste vara så pass klarsynta att vi kan se att det kan vara vi som tagit fel. Oavsett har vi nu valt att förhålla oss till tingsrättens beslut.

18:04, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Åklagarsidan anger bland annat att hänsyn till de anhöriga och målsägarna som orsak till att de inte överklagar, trots att domen inte gick deras väg.
-- För oss har det varit avgörande att de efterlevande och berörda kan få nå ett lugn.

18:06, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Är domen ett nederlag, frågar en journalist?
-- Det handlar inte om att han inte ska in i fängelse, utan vi har haft ett jobb att göra. Vi har värderat bevisen länge och väl. Jag har gjort det som kändes rätt och viktigt för mig, säger åklagare Engh.

18:09, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Sticker in med en länk till ljudet från när Anders Behring Breivik fick kommentera domen.

18:15, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Nu har Breiviks försvarsadvokat tagit över för att hålla sin presskonferens.

18:18, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Försvarsadvokaten, Geir Lippestad, säger att han inte vet vad hälsningen, som hans klient försökte avsluta sin kommentar med, gick ut på.

18:19, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Lippestad: -- Det finns ingan signal från Breivik om att han önskar att göra detta vidare i en annan domstol.

18:20, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: En journalist undrar om Breivik är nöjd med domen?
-- Både ja och nej. Vi står inför ett av de strängaste straffen i norsk domstol, så på så vis är det svårt att säga ja. Men å andra sidan är han nöjd med att ha blivit dömd som tillräknelig, säger Lippestad.

18:21, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Försvarets uppdrag är rent formellt över, men Anders Behring Breivik skulle kunna ändra sig och överklaga domen någon gång under de kommande två veckorna. Men försvarsadvokaterna har fått tydliga besked om att han inte vill överklaga.

18:25, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: En journaliste undrar om Lippestad är glad att rättegången är över?
-- Det här är inte en dag att vara glad på. VI har haft en uppgift. Alla ska ha en försvarare, även de hatade. Han är uppenbart en hatad person. Vi har haft våra uppgifter och har jobbat bra tillsammans.

18:28, 24 augusti 2012

Nils Lindström: På frågan om hur han ser på rättspsykiatrins roll svarar Lippestad att det inte är någonting sensationellt att man kommit fram till olika slutsatser i olika undersökningar.
-- Vi är oeniga om enkla antaganden. Det finns ingen oenighet om de akademiska kriterierna, säger Lippestad.
-- Ser man det politiskt har de valt att se olika på faktan. Det är något vi jurister är vana att göra, fortsätter han.

18:33, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Representanter för de målsägande ger nu sin bild.

18:36, 24 augusti 2012

Nils Lindström: Målsägandebiträdena får frågor om hur de ser på att gärningsmannen fått den dom han velat ha.
-- Han har inte fått sin önskan uppfylld helt. Han önskade också att bli frikänd med hänvisning till nödvärn. Det här är en preofessionell process och vad han önskar och menar är irrelevant, säger Siv Hallgren

18:41, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: På frågan om de målsägande är nöjda med domen svarar advokaterna att klienterna godtar att det är maxstraffet som tilldelats.
-- Det är viktigt för alla våra klienter att veta att han inte kommer ut.
-- Domen får en väldigt viktig funktion. Den visar alla grymheter och är väldigt tydlig över hur farlig han är, säger advokaterna.

18:44, 24 augusti 2012

Nils Lindström: På frågan om de målsägande vill gå vidare med något i målet svarar advokaterna att domen kan komma att få stå som konklussion i 22 juli-kommissionen.
-- Jag har sagt till mina klienter att vi måste ta en sak i taget. Detta är inte ett kommatecken i målet utan en punkt. Det är vi glada för, säger målsägandebiträde Mette Yvonne Larsen.

18:48, 24 augusti 2012

<

Nils Lindström: Presskonferensen i Oslo har nu avslutats. Därmed avslutar vi vår direktrapportering för i dag. Fler uppdaterade artiklar följer. Tills vidare finns dagens rapportering samlad här.

18:50, 24 augusti 2012

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".