Så tycker riksdagspartierna:

1. Vad anser ni om utvecklingen av lån och bidrag av studiemedel?
2. Hur stor tycker du att frågan har varit under den här mandatperioden?
3. Om ni hamnar i regeringsställning efter valet 2014 vad händer med studiemedel då?

Socialdemokraterna

1. Vi är starkt kritiska till hur borgarna fördelat pengarna. Vi vill höja bidragsdelen och inte lånedelen. Utvecklingen är inte bra.

2. Inte så stor. Vi har tagit upp frågan några gånger.

3. Det blir mer pengar på bidrag istället för lån.

Vänsterpartiet 

1. Tycker inte alls det är bra. Sen alliansen tog över makten har det varit ett trendbrott och höjningar har skett på lånedelen. Vi vill ha tvärtom.

2. Inte jättestort.

3. Vi vill höja bidraget.

Miljöpartiet

1. Inte positiva. Vill ha en jämnare fördelning mellan lån och bidrag.

2. Inte så stor.

3. Höja bidragsdelning med 300 kronor per månad

Centerpartiet 

1. Bra. Det är en viktig förstärkning för studenter. Fler har en budget som går ihop.

2. Stor, vi har genomfört flera förändringar.

3. Vi kommer fortsätta kämpa så att studenterna får det bättre.

Sverigedemokraterna

 1. Vi anser att dessa bör höjas då de släpar efter inflationen. Det är även något som vi har anslagit medel till i vår skuggbudget.

2. Låg på grund av att de rödgröna inte vill fälla regeringen tillsammans med oss.

3. De kommer självklart att höjas.

Moderaterna

1. Vi har höjt studiemedlen i två omgångar. Utvecklingen av studiemedlen har på så vis varit positiv.

2. Dessa frågor är alltid aktuella och relevanta.

3. Studiemedlen måste kontinuerligt ses över och höjas vid behov då statens finanser tillåter. 

Kristdemokraterna

1. Utvecklingen har varit positiv och det är fler studenter nu som har det bra ställt  än tidigare.

2. Den har diskuterats.

3. Vi vill ta bort fribeloppet så att fler studenter kan jobba.

Folkpartiet

1. Med Alliansen har det skett historiska höjningar av studiemedlet och månadsbeloppet är nu högre än de kostnader SFS redovisar i sin senaste studentbudget.

2. Frågan har varit svalare än på länge. Det är svårt att tolka det som annat än att de höjningar som skett, lett till minskat tryck i frågan.

3. Studiemedlet kommer att fortsätta höjas i takt med index.