i sverige är:

100 barn födda av surrogatmödrar

2:16 min

Minst 100 barn har kommit till Sverige genom surrogatmödraskap sedan 2007. Det visar en enkät till landets kommuner som Socialstyrelsen skickat ut. Det finns inte någon lagstiftning som gäller när barnlösa par anlitar kvinnor i andra länder som värdmödrar.

Samtidigt ser det ut om att de flesta barnen kommit de senaste åren, enligt Gunilla Cederström handläggare på Socialstyrelsen.

– Samtliga de här barnen har kommit 2007 och 2012, och det verkar inte ha kommit barn tidigare, säger hon.

Socialstyrelsen skickade i november ut en enkät till socialtjänsterna i landets alla kommuner. Kommuner som haft ärenden där barnlösa par använt sig av en surrogatmamma i ett annat land sedan kommit hem till Sverige med barnet eller barnen ombads svara.

29 kommuner svarade på enkäten. Ingen av de som svarade hade haft något ärende före 2007.

Så de flesta verkar ha kommit efter 2007. Det handlar om minst hundra barn, enligt Gunilla Cederström på Socialstyrelsen.

– Ja, vi vet ju inte om alla kommuner har svarat, men utifrån svaren så är det 100 barn, säger hon.

Av de 100 barnen, eller 101 för att vara exakt, kom 40 barn till Stockholm, fem till Göteborg och fem till Malmö. Resten är spridda över landet.

Gunilla Cederströms uppdrag är att hjälpa kommunerna med information om hur de ska agera när barnen kommer till Sverige. 

Det är inte lagligt att använda sig av en surrogatmamma i Sverige. Samtidigt är det inte olagligt att använda sig av en surrogatmamma i ett annat land.

– Det gör det komplicerat, det finns ju ingen lagstiftning för de här barnen.

Frågan ska utredas, men det har dragit ut på tiden. Regeringen hoppas på att få direktiven klara före sommaren.

I Katrineholm bor Robert och Fredrik Skoglund som i somras fick tvillingar och nu tillsammans fått tre barn genom surrogatmödraskap i Indien. Robert Skoglund är kritisk mot att det inte fanns något lagrum för hans barn den första tiden de var i Sverige.

Hans make Fredrik är biologisk pappa till barnen, men det tog åtta månader innan Robert fick adoptera tvillingarna.

– Om Fredrik skulle köra ihjäl sig vad händer då? Ja, då har vi ingen biologisk pappa. Kan jag adoptera då? Massa sådana där frågeställningar poppar upp. Eller om de blir sjuka och måste ha sjukhusvård?