Svensk hjälp har nått Filippinerna

13 min

Med minst 10.000 döda och miljontals utan tak över huvudet är Filippinerna i stort behov av internationell hjälp. I morse landade den första svenska hjälpinsatsen.

Det har nu gått tre dygn sedan tyfonen Haiyan drog in över Filippinerna och hittills har antalet omkomna räknats till cirka 10.000 människor. Hela städer har raserats efter stomen som sägs vara den kraftigaste som någonsin uppmätts.

Imorse landade den första hjälpen från svenskt håll. Hjälporganisationen Skandinaviska barnmissionen har tillsammans med en tysk samarbetspartner skickat ett katastrofteam till staden Tacloban som ska hjälpa utsatta på plats. Bo Wallenberg, missionschef för Barnmissionen i Sverige och Tomas Söderman, katastrofrådgivare på Röda korset medverkar idag i P3 Nyheter med Kazmierska.

– Vi har som första insats skickat en akutgrupp med bland annat sjuksköterskor och läkare. Det var svårt att ta sig fram men till slut kunde personalen flygas in i området med helikoptrar. Och det första jag har hört är att det är en spökstad med total kaos och förödelse. I nuläget har personalen inte ens någon stans att övernatta.

Bo Wallenberg säger att det i ett första skede handlar mycket om att upprätta någon som helst ordning för att sedan starta akutvård.

--  Just nu handlar det mesta om att försöka lösa de mest akuta skadorna, alltså att snabbt rädda människor som ligger döende. Det är allt från skärsår och skallskador till infektioner. Det finns just nu inget fungerande vattensystem och det innebär alltid en stor risk för att läget förvärras ytterligare med till exempel koleraepidemier, säger Bo Wallenberg.

Tomas Söderman, katastrofrådgivare på Röda korset menar att Filippinerna ligger i ett utsatt geografiskt område.

--Det var nyligen en jordbävning i landet och det är inte ovanligt med naturkatastrofer i den här regionen. Och det geografiska området är speciellt utsatt vilket gör att man måste arbeta mycket med förebyggande insatser. Och det har Filippinska myndigheter gjort men med oväder av den här styrkan är det svårt att hinna skydd alla, säger Tomas Söderman.

Tomas menar att det finns många öar som ingen ännu lyckats kontrollera.

--Här finns nästan 1000 bebodda öar och arbetet med att undersöka det mycket stora och svårtillgängliga området tar tid att undersöka. Och det gör att antalet döda förmodligen kan öka när alla områden kontrollerats, säger Tomas Söderberg.