Svensk predikar jihad för barn i Syrien

2:56 min

Vi har tagit del av ett videoklipp där en svensk man predikar jihad för unga pojkar på landsbygden utanför staden Aleppo i Syrien. Han ber dem repetera ett budskap från Muslimska brödraskapet. Tolkningen av detta går isär.

Uppdaterad

Folkrättsprofessor Said Mahmoudi menar att mannen försöker rekrytera barnsoldater.

Att rekrytera barn till krig är det brott mot svensk lag och dessutom ett krigsbrott enligt den internationella brottmålsdomstolen ICC.

– Jag vill att alla ska upprepa det här, säg efter mig, manar den svenska mannen.

Han står i en moské på den syriska landsbygden, utanför staden Aleppo. Framför honom sitter pojkar som synbarligen är i 10-12-årsåldern i en halvcirkel och stämmer in i kören:

"Jihad är vår väg. Att dö för Allahs skull är vårt önskemål."

Det är en bild av kriget i Syrien i dag. Ett krig där både oppositionen och regimen använder barnsoldater och gör sig skyldiga till krigsbrott.

Den svenske mannen tillhör oppositionen och är medlem av Muslimska brödraskapet. Han kommer själv från Syrien, men flydde under 1980-talet då brödraskapets medlemmar förföljdes och mördades.

Sedan en tid är han tillbaka i Syrien. I den video Ekot tagit del av, predikar han om jihad för pojkar.

Vi visar filmen och en översättning för Said Mahmoudi, professor i folkrätt på Stockholms universitet.

 – Vad han gör egentligen i det här inslaget motsvarar rekrytering av barn till krig. Det är min bedömning utifrån vad jag kan se och höra, att så är fallet. Och det är kriminaliserat i Sverige i och med att Sverige har anslutit sig till ett protokoll till Barnrättskonventionen som förbjuder rekrytering och användning av barn i väpnade konflikter, säger Said Mahmoudi.

Att rekrytera barn till krig är det brott mot svensk lag och dessutom ett krigsbrott enligt den Internationella brottmålsdomstolen ICC.

Men mannens tal tolkas av andra på ett helt annat sätt. Professor emeritus i islamologi, Jan Hjärpe, säger nu att uttrycket är vanligt hos Muslimska brödraskapet och ska inte ses som att svensken uppmanar pojkarna till att gå ut i strid. 

– Det budskapet är mest bekant som slagord och motto för det Muslimska brödraskapet, säger han.

Vad ska man jämföra det med?

– Det är som när man låter barn upprepa någonting i söndagsskolan, alltså att det är en religiös formel man kan upprepa.

Ekot har sökt mannen via mejl i över två veckor, utan att få svar. Vi har också varit i kontakt med hans släktingar i Sverige. De vill inte kommentera filmen och heller inte ge oss något telefonnummer till honom.