Boverket: Höj hyrorna på hyresrätter

9:48 min

Boverket menar att en lösning på problemet med allt för få bostäder i storstäderna är att höja hyrorna. Detta presenterades i en rapport tidigare idag.

Enligt Boverket är en av anledningarna till att det råder stor bostadsbrist i storstäderna på att människor bor kvar i billiga lägenheter allt för länge. De som har en högre inkomst och som skulle kunna flytta till en större och dyrare lägenhet väljer istället att bo kvar i billiga och mindre lägenheter. Detta menar Boverket leder till att låginkomsttagare, ofta unga människor, inte lyckas få tag på billiga lägenheter och därför blir utan boende.

– Idag kostar nästan alla lägenheter lika mycket oavsett var de ligger. Om hyrorna höjs så att de lägenhter som ligger i väldigt attraktiva områden kostar lite mer så skulle det kunna få fart på bostadssituationen. Idag är ju problemet att många bor kvar i billiga lägenheter trots att de kan ha råd med en annan lägenhet. Och det gör att unga med låg inkomst inte kommer in på marknaden, säger Bo Söderberg, chef för analysenheten Boverket.

Men Vanda Kehr, projektledare på jagvillhabostad.nu, tror inte på förslaget att höja hyrorna.

– Nej, det skulle inte bli bättre om man höjde alla hyror. Det skulle framför allt påverka unga på ett negativt sätt. Många idag bor väldigt trångt just för att hyrorna är väldigt höga. Att då höja ytterligare skulle knappast göra situationen bättre eftersom den marknadshyra Boverket pratar om i princip redan gäller, säger Vanda Kehr.