Studenter ockuperar högskolor i protest mot privatisering

1:38 min

Idag ockuperas flera högskolor och universitet runt om i landet som en protest mot regeringens utredning om att omvandla högskolor och universitet till privata stiftelser. 

Studenter har via Twitter och andra sociala medier uppmanat andra studenter och universitetsanställda att delta i manifestationer i bland annat Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm. Efter manifestationer ska flera studenter inta byggnaderna.

– Jag är främst orolig för att pengar till forskning främst kommer gå till naturvetenskapen och att det inte kommer finnas så stora incitament att satsa på samhällsvetenskapliga frågor och humaniora, säger Joel Celander som pluggar statsvetenskap på Göteborgs universitet.

Förslaget går ut på att göra universiteten och högskolorna mer självständiga från staten genom att göra om dem från förvaltningsmyndigheter till stiftelser. Regeringen menar att skolorna får större frihet, men studenterna som protesterar tror att utbildning och forskning kommer styras av näringslivet.

– Ger vi upp vår självständighet och god genomsyn i verksamheten när vi tar emot deras pengar? undrar Joel Celander.

De här högskolestiftelserna skulle man kunna kalla light-stiftelser, eftersom skolorna fortfarande kan få statliga anslag och inte vara vinstdrivande.

Det finns två skolor i Sverige som drivs av stiftelser redan nu, även om formen är annorlunda: stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

– Att det är en stiftelse som styr Chalmers vet man om, men jag kan inte säga att jag märker någon skillnad mot när jag studerade på KTH, säger Chalmersstudenten Jonas Segerlind.

Men skillnaderna finns och är viktiga, säger Johanna Svensson som är kårordförande på Chalmers:

– Det är något som ger oss friheter i bland annat vilka satsningar vi gör. Vi har satsat på både utbildning och forskning. Vi har också ett stort kårhus som delvis finansierats genom stiftelsen. Den friheten har varit väldigt viktig för Chalmers och utvecklingen, säger Johanna Svensson, kårordförande på Chalmers.

Utbildningsdepartementet kommer att göra en kompletterande utredning kring några delfrågor i förslaget. Dessa är bland annat studenters rättigheter och konsekvenser för anställda. Förslaget skjuts därför upp sex-tolv månader.

Förslaget kom från regeringen i juni och lagen skulle tidigast träda i kraft 2014.