"Avgifter för studenter skadar Sverige"

Sedan Sverige införde avgifter för studenter från länder utanför EU har deras antal minskat kraftigt. Det skadar konkurrenskraften, enligt en grupp näringslivschefer och högskolerektorer.

På Dagens Nyheters debattsida föreslår de en modell för fler stipendier som ska locka utländska studenter. Systemet ska bekostas av skatteintäkter från utomeuropeiska studenter som stannar efter examen och blir därför kostnadsneutralt.

Skribenterna vill också att det ska bli lättare för studenter att få stanna och söka arbete i Sverige efter examen.