Svårförståeliga politiker kan öka klyftan till folket

1:34 min

Klyftan till politikerna kan öka när väljarna inte förstår vad de säger, menar statsvetaren Jenny Madestam. Samtidigt är det många som inte vet vad ord de ofta använder betyder.

– Jag pluggar till lärare så ordet reform får vi höra väldigt ofta. Men jobbskatteavdrag har jag ingen aning om, säger Emina i Stockholm.

Enligt en ny undersökning från Novus är det många som inte vet vad ord som politiker ofta använder betyder.

Sex av tio unga förstår inte jobbskatteavdrag. Av alla som svarade förstår inte en fjärdedel reform och en femtedel vet inte vad som menas med utanförskap.

– Känner man att man inte förstår vad politikerna pratar om kan det leda till att man vänder politiken och makthavarna ryggen. De måste försöka tala på ett så enkelt sätt som möjligt, säger Jenny Madestam som är statsvetare vid Stockholms universitet.

Undersökningen visar också att unga, lågutbildade och låginkomsttagare har svårare att förstå än andra.

– Det känns som att man behöver en akademiskt utbildning för att förstå de här orden. Det blir ju en form av utanförskap när politikerna använder dem eftersom alla inte förstår, säger Emina.