Myndigheter ger dig cookies utan att fråga

1:37 min

I tre år har det varit olagligt för sajter att använda cookies som besökaren inte godkänner. Trots det vimlar det av cookies som inte går att tacka nej till på flera myndighets- och företagssajter.

Cookies behövs ofta för att göra sajter lättare att använda. De kommer till exempel ihåg språkval och andra inställningar så att du slipper göra om valen varje gång du besöker en sida. De kan också användas för att analysera besöksstatistik och för att skräddarsy reklam.

Sedan tre år tillbaka är det förbjudet att använda cookies utan ett aktivt godkännande från den som går in på sajten. Trots det får P3 Nyheter flera cookies utan att ha blivit tillfrågade när vi går in på regeringens, högsta domstolens, åklagarmyndighetens och polisens sajter.

Vi gjorde en liknande koll förra året, då flera myndighetssajter också använde cookies utan tillåtelse från besökaren. Läs mer här!

David Kummel, verksjurist på Rikspolisstyrelsen, tycker att de är tydliga med sin information om cookies och menar att polisen inte bryter mot lagen.

– Vi anser att vi har hittat en bra nivå på den info som lämnas på polisen.se. Och sett till den stora mängden besökare vi får så har vi fått väldigt få klagomål.

I ett mejl skriver domstolarna.se, som ansvarar för hogstadomstolen.se:

”Vad gäller den specifika frågan om hur vi tolkar bestämmelsen om att besökare ska ge samtycke till att cookies används, kan jag bara säga att vi ännu inte har tolkat det alls. Det vill säga, att besökare på våra webbplatser idag inte får upp någon dialogruta där man aktivt ger samtycke till att cookies används, ska inte uppfattas som att vi har gjort bedömningen att något sådant inte behövs. Den frågan ska vi utreda, och i våras förde vi på enheten för kommunikationsstruktur fram behovet av en sådan utredning till våra jurister, som har i sin planering att utreda detta nu i början av hösten.”

Även flera stora företag, bland andra Sveriges Radio, har cookies som besökaren inte får en chans att godkänna. Men lagen säger att besökarna måste få den chansen, enligt post och styrelsen, PTS, som ansvarar för lagen.

PTS är nu mitt uppe i en granskning av ett antal svenska hemsidor - en granskning som har blivit försenad med ett år. De vill inte uttala sig innan granskningen är klar, men den kommer att mynna ut i ett förtydligande om hur hemsidor ska göra för att följa lagen senare i höst. Det skulle kunna leda till att flera sajter får göra om sina sajter för att inte bryta mot lagen.

David Kummel på polisen välkomnar PTS utredning. Han tror att det skulle vara ett bra sätt att göra sajterna mer enhetliga i sina tolkningar av lagen. Polisen.se tror han är ett gott exempel som inte bryter mot lagen trots de cookies som finns.

– Om PTS vägledning ger sådana indikationer kommer vi absolut se över den funktion som ges. Men det är väldigt tydlig information som ges i det initiala skedet när man kommer in som besökare. Och vi tycker att, tills vidare, så är det fullgott, säger David Kummel.