"Ryssland ser inte längre Sverige som neutralt"

7:57 min

Elena Namli är expert på rysk utrikespolitik och tror att Ryssland vill markera mot ett allt mer NATO-vänligt Europa. 

– Ryssland har ju under en tid nu markerat mot Europa och andra delar av världen vilken geo-politisk roll Ryssland vill spela. Fram till 2013 har Ryssland varit positivt inställd till Europa och den politik som förts här men nu tycker istället Ryssland att Europa, där Sverige varit ledande, inte ser till ryska intressen på samma sätt som tidigare.

Elena Namli säger att Ryssland tidigare sett Sverige som ett neutralt land som kan fungera som diplomat vid en eventuell konflikt. Men nu har den bilden förändrats.

– Nu tycker Ryssland att Sverige agerat mer NATO-vänligt än tidigare och därför också valt sida. Det uppskattar inte Ryssland. Men det här handlar ju inte enbart om att markera mot Sverige utan kan också ses som en markering i närheten av de ryska gränserna.

Ryssland vill att deras intressen om allt från tull- och exportfrågor till NATO-baser ska uppmärksammas och respekteras.

– Ryssland menar att de efter de historiska strider som varit försökt knyta kontakter och samarbeten med väst. Men de känner inte att de får något gensvar på de försök som gjorts från rysk sida. Jag tror att man måste satsa mer på diplomati och samarbeten nu för vi vill inte se en militär upprustning, det skulle nog inte bidra till ökad säkerhet.