Här är de djuren som skadar vårt ekosystem

6:39 min

Nyligen uppmärksammades en mussla från Kina som numera lever och frodas i Amazonas och som just nu håller på att paja den biologiska mångfalden där. Här är andra liknande arter.

Sofia Brockmark som är utredare på Hav- och vattenmyndigheten har lite extra koll på vad det här med arter som skadar olika ekosystem, så kallade invasiva arter, innebär. 

– Det handlar om en främmade art som människan har tagit hit på olika sätt. Det kan handla om arter som förts hit avsiktligt, såsom fiskar som planteras i vissa sjöar eller trädgårdsväxter. Men så finns det vissa arter som kommer hit oavsiktligt till exempel via barlastvatten. Och vissa av de här arterna etablerar sig väldigt bra i vår miljö, vilket kan utgöra ett problem.

På vilket sätt?

Det kan skada eller ändra både den biologiska och den fysiska miljön. Så som ändringar av vattenströmmar eller skador på inhemska arter.

Ovanligt i Sverige

Än så länge inte speciellt vanligt med invasiva arter i Sverige. Mycket på grund av det kalla och otacksamma klimatet.

Man har man identifierat cirka 2 000 främmande arter i Sverige, utav dem är ungefär 380 invasiva. Olika platser är ju också olika känsliga, till exempel Amazonas har speciella arter som bara finns där och då kan det vara extra skadligt att utsätta det ekosystemet för en främmande art.

Vad finns det för invasiva arter i Sverige idag?

Dels har vi kräftpesten som kom in med signalkräftan och som drabbar flodkräftan som nu är akut hotad i Sverige. Sen har vi sjögull som är en liknande näckrosart som finns lokalt på flera platser och utgör stora problem. Då den gör att många sjöar växer igen, vilket gör att det blir svårt att åka båt och fiska. Det finns också japanska jätteostron här på västkusten där man också haft en del problem med amerikansk hummer som olovligt har släppts ut i våra vatten och förökat sig.

Hur gör man för att bli av med den här typen av arter?

Det är faktiskt riktigt svårt, speciellt i vatten. Men man får försöka att jobba förebyggade och informera om riskerna.