Det här är balansmål och överskottsmål

4:39 min

Finansministern vill utreda om Sverige ska slopa det ekonomiska överskottsmålet för att istället införa ett balansmål. Men vad innebär det? 

– Om du till exempel tjänar 25 000 i månaden och får ut 18 000 efter skatt. Om du sedan vid månadens slut har noll kronor på kontot har du nått ditt balansmål, det vill säga plus minus noll. Men om du istället har 1000 kronor kvar i slutet av månaden  som du väljer att spara, då har du nått ett överskottsmål. Och minus på kontot innebär förstås ett underskott, säger Ekots politiska kommentator Tomas Ramberg.

Ambitionen är att man ska ha 1 % av den svenska bruttonationalprodukten i överskott för att kunna betala av på statens skuld.

Det är ganska vanligt att stater lånar och investerar för att det kan löna sig på sikt. Svenska staten har hög trovärdighet på den internationella lånemarknaden, vilket har gjort det ganska lätt att låna till låg ränta. Vilket är ett skäl till att man nu säger att man inte behöver betala av på stadsskulden för tillfället eftersom den är så pass låg, säger Ekots politiska kommentator Tomas Ramberg.

Hur skulle Sveriges ekonomi påverkas av att antingen ha överskottsmål eller balansmål?

 Just nu har vi ett underskott, något som vi haft sedan 2008. Men om man skulle nå och nöja sig med ett balansmål då skulle man få ett överskott som går att använda till något annat än att betala av stadsskulden. Och då finns diskussioner i regeringen om att bygga bostäder, infrastruktur eller göra någon social reform.

Överskottsmålet är inget nytt

Sverige har haft ett överskottsmål sedan 90-talet när ekonomin var dålig. Statsskulden hade vuxit och räntorna vad höga.

När man började bekymra sig över att Sverige hade ett stort underskott låg vi som land sämre till än vad vi gör idag. Men under senare år har underskottet varit ganska stort, speciellt i relation till EUs regler om att underskottet inte får vara högre än 3% av BNP. Den gränsen har Sverige varit på väg ner mot ett par gånger. Det är just det som Magdalena Andersson har anklagat den förra regeringen för att ha åstadkommit.