Medicin för att skydda mot hiv kan kosta tusentals kronor i månaden

1:28 min

Mediciner mot hiv kan användas i förebyggande syfte för de som ligger i riskzonen. Metoden används redan i USA men inte i Sverige, eftersom att det finns flera problem.

– För de flesta skulle kostnaderna bli ett oöverstigligt hinder, säger Niklas Lönnbro som är överläkare på infektionskliniken i Växjö.

"Borde ges till de som säljer sex"

Läkemedlet Truvada har visat sig kunna fungera i förebyggande syfte mot hiv. I Storbritannien har man gett läkemedlet Truvada till ett par hundra män som ofta har sex och är i riskzonen för att bli smittade.

På RFSL tycker man att fler grupper som är i riskzonen borde få läkemedlet. Bland annat folk som jobbar med att sälja sex, säger Christian Antoni Möllerop som är vice förbundsordförande i RFSL.

– Vi tycker att man borde kolla på om det finns flera grupper som borde kunna erbjudas Truvada.

Utifrån hur systemet ser ut i dag skulle det bli väldigt dyrt att köpa dem, hur ser du på det?

– Jag tänker att det är viktigt att man ser det som ett komplement till övriga preventiva insatser och att det först och främst riktar sig mot särskilt utsatta grupper och sen att man försöker få läkemedlet subventionerat.

"Kan utveckla resistent virus"

Redan i dag används läkemedlet i den svenska sjukvården bland de som har hiv. Men att den skulle användas i förebyggande syfte även här är  Niklas Lönnbro skeptisk till.

– Den här typen av medicinering skulle kunna leda till att man får en utveckling av ett resistent virus, berättar han.