50 000 i belöning ska locka fler till att gå klart militärutbildningen

6:47 min

Snart blir den grundläggande militärutbildningen längre. För att minska antalet avhoppare inför Försvarsmakten en morot, upp till 50 000 kronor ska betalas ut till dem som fullföljer utbildningen.

För fem år sedan ersattes värnplikten med en tre månader lång grundläggande militär utbildning, GMU, dit frivilliga kan söka.

Försvarsmakten har haft problem med att folk hoppar av utbildningen och vid årsskiftet blir den upp till nio månader längre. För att minska antalet avhoppare kommer en så kallad utryckningspremie betalas ut till dem som går färdigt sin GMU.

– Om du är trött och hungrig efter en övning, så kan det vara bra att ha en morot i slutet som gör att du tänker efter en eller två gånger. Vi har haft rekryter som har avslutat utbildningen, för att sen höra av sig någon vecka senare och fråga om de kan komma tillbaka, säger Peter Tagesson som är rekryteringssamordnare vid Försvarsmakten.

Militärutbildningen möter tuff konkurrens 

Enligt Peter Tagesson är det inte bara perioder av tuffa övningar som orsakar avhopp, utan även konkurrens från såväl andra arbetsgivare och utbildningar. 

– Under din militärutbildning kanske du får ett erbjudande om en tillsvidareanställning eller så kommer du in på den utbildningen du längtat efter i flera år. Därför jobbar vi med högskolorna och möjligheten till studieuppehåll, så du kan skjuta på din högskolestart om du går GMU.

Varför förlängs utbildningen?

– Som det är i dag gör du GMU under tre månader, sen kan du gå en befattningsutbildning och få en provanställning. Det vi nu gör är att vi slår ihop grund och befattningsutbildningen till en enda sammanhängde period. Så totalt sätt så är det inte längre utbildning, den blir bara mer effektivt och tydligare – nu är jag under utbildning, nu är jag anställd och kan börja jobba.