Havets mörker: Livet i haven har halverats de senaste 40 åren

4:31 min

Haven mår riktigt kasst, så kasst att allt liv i världshaven har halverats sedan 1970-talet, enligt Världsnaturfondens nya rapport.

– Vi har nog påverkat haven utan att riktigt veta vad vi gör: öst ut en massa ämnen i havet som leder till övergödning, fiskat utan att riktigt ha koll på hur fisket påverkar de marina ekosystemen. Nu börjar vi se effekterna. Och sen har vi klimathotet som vi inte riktigt vet hur det kommer påverka haven, säger Anna Karlsson, marinbiolog vid Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten från Världsnaturfonden (WWF) visar att de senaste 40 åren har populationer av fiskar, däggdjur, fåglar och kräldjur minskat med i genomsnitt 49 procent. WWF varnar också för att korallreven håller på att försvinna, antalet koraller i världen har halverats de senaste 30 åren.

– Ingen vet riktigt vad som kommer att hända med haven, men det är inga roliga saker i alla fall tror jag, säger Anna Karlsson.

Förutom nedskräpning, klimatförändringar, och olja och gas-utvinning i haven pekar WWF på överfiske som en av anledningarna till att havsmiljön försämras och fiskarna blir färre. Över tre miljarder människor får sitt huvudsakliga proteinintag från fisk. Och 10-12 procent av jordens befolkning lever på inkomster från fiskeindustrin och havsodlingar.

Enligt WWF är fiskeindustrin två till tre gånger för stor än vad som är hållbart.

– Jag tror inte lösningen är att vi måste sluta äta fisk, men vi kanske måste äta andra fiskar i vissa fall. Och vi kanske måste utveckla alternativa fiskemetoder. Man kan också läsa på och vara lite obekväm som konsument när man handlar fisk tycker jag.

Tror du att det går att stoppa den här utvecklingen?

– Jag tror att det går att lösa den här situationen, men det behövs politiska beslut. Politikerna är ju valda utav oss, så det är vi som kan sätta tryck på dem så de prioriterar det här och känner att de törs ta de beslut dom behöver tas, säger marinbiologen Anna Karlsson.

Här kan du läsa Världsnaturfondens rapport (extern länk)