Nu ska nya vårdmetoder hjälpa unga med självskadebeteende

2:06 min

Enklare behandlingsmetoder ska korta vårdköerna och snabbare hjälpa unga med självskadebeteende. Det här då studier visar att många högstadieeleverna i Sverige någon gång har skadat sig själv. 

Irja Forsman fick problem tidigt i tonåren och det dröjde länge innan hon fick hjälp.

– Det blev som att man planerade sitt självskadebeteende till slut, från början var det mest impulsivt men sedan blev jag mer strategisk och planerade och såg till att ha mycket plåster hemma. För det var det enda jag hade att ta till för att klara mitt liv, säger hon. 

"Hoppas kunna fånga upp tidigare"

I en studie som gjordes bland svenska högstadieungdomar 2012 svarade uppemot 40 procent att de någon gång provat att skada sig själv. 12 procent hade skadat sig själv vid fem tillfällen eller fler under det senaste halvåret. 

Under de kommande två åren kommer den nya behandlingen spridas över landet, för att dagens vård inte räcker till. 

– Vi hoppas det här kan bli en metod där vi kan fånga upp tidigare, direkt från skolsköterskor och ungdomsmottagningar som kämpar och möter de här patienterna i en väldigt stor utsträckning, säger Lise-Lott Risö Bergelind som är chef för kunskapcentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.

Behandling med inspiration från USA

Förebilden till den nya behandlingen kommer från USA och testades på 14 platser i landet under förra året. Det handlar om en gruppbehandling på två timmar per vecka med uppgifter att jobba med själv hemma.

Det är enklare och snabbare än dagens vårdprogram, och under hösten börjar arbetet med att utbilda fler terapeuter över hela landet.

– Vi har gett de här personerna redskap att själva jobba med, och det är viktigt att känna att man själv kan påverka sin livssituation, säger Lise-Lott Risö Bergelind och lyfter hur viktigt hon tycker det är att unga får vård snabbt: 

– Skillnaden är att du inte hamnar i självskadebeteendet så djupt för det eskalerar ju hela tiden och får du hjälp snabbt så tror jag att det är lättare att sluta också, säger hon