Så många unga använder sex för att skada sig själva

De som använder sex för att skada sig själva är en sårbar grupp. "Det är efterfrågan som vi måste göra något åt, alltså jobba mot män och killar", säger Zandra Kanakaris på stiftelsen 1000 möjligheter.

– De allra flesta vet att folk kan skära sig när man mår dåligt. Det här är en liknande problematik där sex blir ett sätt att dämpa ångest, säger Zandra Kanakaris som är generalsekreterare på stiftelsen 100 möjligheter och förbundsordförande Unizon.

Hon träffar unga som har problemet med att de använder sex på ett destruktivt sätt.

Forskare från Lund och Linköpings universitet har för tredje gången undersökt ungas erfarenheter av sex. Den här gången är studien gjord på 6 000 gymnasieelever i årskurs tre. Ungefär 2 procent av eleverna som fick svara på en enkät uppgav själva att de har skadat sig med sex och det fanns stora skillnader mellan kön i resultaten.

Transpersoner skadar sig oftare

Av tjejerna var det 3,3 procent som sa att de har använt sex för att skada sig. Av killarna var det 0,8 procent.

Personer som inte känner sig som varken kille eller tjej är de som har skadat sig mest genom sex, 9,4 procent.

– Över lag finns det en utsatthet och en psykisk ohälsa i den gruppen. Så det är tyvärr inte så konstigt att de är överrepresenterade även här, säger Zandra Kanakaris.

Av de som svarade på enkäten hade nästan alla tjejer som skadat sig genom sex varit med en kille. I nära hälften av fallen där en kille hade skadat sig själv genom sex, var det också tillsammans med en kille.

Mår sämst

Unga som själva säger att de skadar sig själva genom sex är en liten men väldigt sårbar grupp enligt forskarna bakom studien.

– När vi jämför olika grupper som vi harstuderat, till exempel de som är utsatta för sexuella övergrepp och de som exploateras genom att ha sex mot ersättning så utmärker sig de som skadar sig själva genom sex. De är den grupp som mår sämst, säger Linda Jonsson som är doktor i barn- och ungdomspsykiatri till SVT.

"Måste jobba med killar"

Zandra Kanakaris menar att det stora problemet är att det finns en efterfrågan och det viktigaste om man vill nå den här gruppen av unga är att inte skuldbelägga.

– Det kan handla om att en tjej lägger ut en annons om att man får göra vill med henne och då finns det alltså massa folk som svarar på den. Som har sex med den här tjejen och ser att hon mår jättedåligt, men inte bryr sig om det. Vi måste börja jobba med unga killar också och prata om vad som är okej, säger hon.

Tecken på att du använder sex för att skada dig själv: