Svårt för polisen att få tag på krypterad information

När du pratar och skriver via tjänster som Skype och Whatsapp så krypteras din information automatiskt. Den informationen får polisen inte tag på i dag, därför ska regeringen nu utreda detta. 

– Dagens krypteringsteknik ser ut så att vi kommer inte kunna dekryptera informationen utan det gäller att få tag i den innan den blir krypterad, säger Anders Ahlkvist, specialist på IT- brottsfrågor på polisen.

Underlättar för terrorister

Flera tjänster som Skype, Viber och Whatsapp krypterar kommunikationen när personer pratar och skriver till varandra. Det underlättar för terrorister att kommunicera till exempel. Men nu vill svensk polis få tillgång till det här.

Hur det ska gå till vill Anders Ahlqvist inte gå in på. Utan det är nu upp till regeringen att utreda hur man ska göra för att förändra lagstiftningen.

Kommer inte åt vissa delar

I flera andra länder avlyssnas redan trafik som går via Skype berättar Anders Ahlkvist. 

– Del av den här kommunikationen kommer vi inte åt. Det betyder alltså att en del av våra hemliga tvångsmedel i form av avlyssning har blivit värdelösa, säger han. 

Efter 11 septemberattackerna i New York krävde politikerna hårdare krav på övervakning av internet, FRA:s signalspaning via nätet och datalagringsdirektivet, som tvingar internetleverantörerna spara information är två exempel.