Det är fortfarande få tjejer som söker teknikutbildningar

1:35 min

Knappt var tredje person som söker till tekniska program på universitet och högskolor är tjej. Det är bara drygt två procentenheter mer än för fem år sedan.

År 2013 var 30 % av de som i första hand sökte till tekniska program på högskolor och universitet, och som var behöriga till utbildningen, tjejer. I år var samma siffra 32,1 %, enligt Universitetskanslerämbetet.

Andelen tjejer har alltså ökat, men inte mycket, säger Aleksandra Sjöstrand på Universitets- och högskolerådet, UHR:

– Det är fortfarande långt kvar innan tekniska utbildningar kan anses vara jämställda.

"Killar triggar sexistiska kommentarer"

En av de som vet hur mansdominerat teknikområdet kan vara är gymnasieeleven Wilma Sund. Hon går andra året på teknikprogrammet i Lycksele och är en av få tjejer i sin klass.

– "Ja men tjejer, kan ni verkligen det här?" Den frågan kommer då och då. När det blir så många killar i samma klass triggar de varandra till sexistiska kommentarer. Det är en grej som gör att det är viktigt att få in fler tjejer, just för att tysta killarna lite och visa att vi faktiskt kan vi också, säger Wilma Sund.

Behövs kulturförändringar

Aleksandra Sjöstrand på UHR menar att det är viktigt att universiteten jobbar med aktiviteter i grundskolan för att visa att teknik inte bara är för killar. Men det handlar också om att förändra kulturen på utbildningarna:

– Är det en väldigt grabbig kultur så kan det vara avskräckande för kvinnor.