Nytt verktyg ska öka företags jämställdhetsarbete

1:34 min

Många arbetsplatser har svårt att få in jämställdhetsinsatser i det dagliga arbetet, det menar forskare på Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Därför har de tagit fram ett nytt webbverktyg som ska hjälpa organisationer att ta nästa steg i sitt jämställdhetsarbete.

– Jag tycker det blir ett av många andra verktyg som man bör ha inom en organisation, myndighet eller företag för att öka diskussionen om jämställdhetsintegreringen, säger Anders Lind som är kommissarie på polisen i Umeå och som varit med och testat verktyget.

Förändringsrutan, som webbverktyget heter, går ut på att företaget ska svara på sex stycken frågor och då får de fram en graf som visar hur mycket eller lite de jobbar integrerat med jämställdhet. Utifrån det kan man sen göra prioriteringar och checklistor för sitt jämställdhetsarbete.

Sällan leder till långsiktig förändring

Kristina Johansson, en av forskarna bakom verktyget, säger att många organisationer upplever att deras jämställdhetsarbete sällan leder till långsiktig förändring, och att uppropet #Metoo har visat att många arbetsplatser har en missgynnande kultur.

– Det är superviktigt och ett första steg, men för att vi ska komma till botten med roten till sexuella trakasserier på arbetsplatserna, så är det ju organisationers kultur och strukturer som måste förändras, och det är det som det här verktyget kan vara en del av, säger hon.

Hjälpte att se brister

Anders Lind på polisen i Umeå säger att verktyget hjälpte dem att se vart deras jämställdhetsarbete brister.

– Den visade ganska tydligt att i vissa fall låg vi bra och i vissa fall har vi lite längre kvar naturligtvis, och inom polisen tror jag det kommer hjälpa oss. Det ger ju inga lösningar men däremot så kommer det ge oss diskussionen som vi behöver ta. Det är diskussionen som kommer lösa problemet i förlängningen och då är det här ett jättebra verktyg där man snabbt får en grund för diskussion, säger han.