Allvarligt hot mot Malmö universitet

0:56 min

Malmö universitet har tagit emot ett hot via mejl. Hotet anses allvarligt och universitetet kommer vara stängt på måndag.

Det var förra veckan som hotet kom till en central mejladress på Malmö universitet, som då fortfarande hette Malmö högskola. Universitetet klassade hotet som allvarligt och aktiverade sin krisledningsgrupp.

Men de vill inte berätta vad som står i mejlet. Även hos polisen är man förtegen om innehållet, men bekräftar att man fått en polisanmälan.

Vi har upprättat en anmälan om grovt olaga hot mot grupp, det är en anmälan som gäller en händelse från den 29 december här i förra veckan, brottet ska bestå i att en okänd gärningsperson via mejl skickat hot till Malmö högskola.

Skolan stängd på måndag

Efter att P3 Nyheter rapporterade om hotet har Malmö universitet skickat ut ett mejl till alla studenter och anställda. Där skriver de att hotet gäller måndagen den 8 januari och att universitetet kommer hålla stängt då. I stället uppmanar man alla att arbeta hemifrån.

– Jag anser att det är viktigt att informera om detta och har beslutat att hålla stängt under måndagen. Det är en självklarhet att vi sätter studenters och medarbetares säkerhet i främsta rummet, skriver universitetets rektor Kerstin Tham i mejlet.

– Vår sak är att säkra våra studenter och våra medarbetare, de står i första rummet. Vi uppmanar studenter och medarbetare att arbeta hemma den 8 januari och de som tenterar denna dag de kommer få ny tid och lokal samma vecka. Det är kanske framför allt akut för dessa, säger Helena Smitt, informationsansvarig på Malmö universitet.