Underkända tolkar har tolkat vid hundratals rättegångar

1:52 min

Tolkarna på en mordrättegång gjorde ett så dåligt arbete att domen senare upphävdes. Men tolkarna som jobbade med fallet tidigare har tolkat vid hundratals rättsfall.

– Jag har varit med om att man bytt tolk i tingsrätten, att man tyckte att de inte håll måttet så att säga. Men jag har inte varit med om att man först uppe i hovrätten anser att det är så pass vag tolkning att det måste tas om, säger Rickard Wahlqvist, åklagare i ett uppmärksammat mordåtal, där en person dömdes för att ha mördat en skolkamrat i februari i år.

Ivett Larsson är verksamhetsexpert på tolkavdelning på Kammarkollegiet som intygar tolkarnas kompetens. 

– Att det förekommer fel i viss tolkning, det behöver inte betyda att hela auktorisationens vara eller icke vara är, egentlig, kontroversiellt.