Begreppet prostitution byts ut mot sex mot ersättning vid flera tjejjourer

1:38 min

Tjejjouren driver en nätbaserad stödjour via chatt, mail och mobilapp. Under 2019 fick de 1 000 fler samtal, vilket är en ökning på cirka 52 procent. Just sex mot ersättning är ett återkommande tema.

För att fånga upp unga som säljer sex har tjejjourer börjat prata om sex mot ersättning i stället för prostitution, detta för att många unga inte känner igen sig i begreppet prostitution.

Och det verkar ha gett resultat, eftersom de får nu in fler samtal om det än tidigare.

– När man möter en ung person på 15 eller 16 år, och pratar i termer som prostituerad och prostitution, så tänker de på något helt annat och kan inte alls identifiera sig med att vara prostituerad. Detta medan de kanske faktiskt säljer sex eller tar emot ersättning, säger Gabriella Graflund, verksamhetsansvarig för Tjejjouren Väst.