Gynekologbrist

"Ungdomar måste känna att vården är tillgänglig"

1:41 min

Bara en ungdomsmottagning i Sverige säger sig ha en heltidsanställd gynekolog – nu vill socialministern se till att ungdomar får närmre till vården.

Socialminister Lena Hallengren (S) betonar att det är viktigt att ungdomar känner att vården finns nära. En utredare har fått i uppdrag att undersöka hur en mer sammanhållen barn- och ungdomsvård kan arbetas fram.

– Sen finns det också ett uppdrag till Sveriges kommuner och regioner att, att kartlägga hur ungdomsmottagningarna kan stärkas, säger hon.

Bara en ungdomsmottagning i de totalt 18 regioner som P3 Nyheter frågat har en heltidsanställd gynekolog, och idag finns inga riktlinjer från myndighetshåll kring hur exempelvis bemanning på ungdomsmottagningar ska se ut.

– Ungdomar som söker sig till vården måste känna att den är tillgänglig, att man vet vart man ska vända sig, att man får snabb hjälp, vård och stöd, säger Hallengren.