Fortfarande många strömlösa

Tisdag 2 januari

Strömlöst i söder
Vi talar med kraftbolagen om läget efter stormen som drog in över landet i går. Nu på morgonen är fortfarande många utan ström i södra Sverige.
Flest strömlösa hushåll finns i Kronoberg. Vi talar med linjemontören Tore Flink som är ute i skogen och lagar trasiga ledningar. Med är också familjen som var utan ström i sex veckor efter stormen Gudrun och som drabbades av strömavbrott även den här gången.

Somalia begär hjälp från AU
Islamisterna har lagt ner vapnen eller flytt i Somalia. Premiärministern i övergångsregeringen som återtagit kontrollen i landet vädjar till afrikanska unionen AU om hjälp med fredsstyrkor. FN:s biträdande sändebud för Somalia Per Lindgärde är gäst i P1-morgon.

Slovenien byter till euro
Igår blev Slovenien det 13:e EU-landet som införde den gemensamma europeiska valutan. Slovenerna blev därmed det första av EU:s tio nya medlemsländer som klarat inträdeskraven till euron. En stor majoritet av slovenerna är positiva till den nya valutan men landets ekonomer tror inte att euron kommer att bidra nämnvärt till förbättring av landets ekonomi. Reportage av Kerstin Brostrand.

Hästbegravning
Allt fler väljer att begrava sin häst istället för att skicka iväg den till slakt. Andra betalar 10 000 kronor för att få sin häst kremerad. Vi har träffat Carmen Nilsson som bor några mil utanför Växjö. Hon har begravt sin islandshäst Muffe hemma på gården.
Vi talar också med Roger Klein som jobbar med sorgbearbetning bland annat för människor som förlorat ett djur som stått dem nära.

Advokater tar för mycket betalt
Advokater som försvarar klienter i brottsmål tar mer betalt än vad de borde. Det blir slutsatsen av den granskning som justitiekanslern, JK, gjort av en mängd advokaters arvoden. Av de 32 fall som JK gått igenom har domstolarnas ersättning sänkts i 30. Anledningen till sänkningarna handlar enligt JK om att advokaterna vill ha betalt för fler timmar än vad som är rimligt. Katarina Berglund Siegbahn, som är en av JK:s handläggare som granskar advokaternas kostnadsräkningar debatterar med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Straffarbete för unga kriminella
Från årsskiftet kommer ungdomar mellan 15 och 21 som begår brott att kunna dömas till ungdomstjänst istället för böter. Vid sidan av oavlönat arbete ska ungdomarna få samtalsterapi och på så sätt komma ur kriminaliteten och lära sig förstå varför de begått brotten. Ungdomstjänst har tidigare använts som ett komplement i flera kommuner men nu blir det alltså ett separat straff. Ann Näfver är metodutvecklare på socialtjänsten i Tyresö och en av de som regeringen tagit till hjälp när lagen utformats. Vi talar också med Evy Hellberg som har varit handledare för kriminella ungdomar.

Carin Jämtin är jullovsgästFrån relativt osynlig biståndsminister till en av de hetaste kandidaterna till socialdemokraternas nya partiledare och oppositionsborgarråd i kungliga huvudstaden på drygt två år. Carin Jämtin är gäst i P1-morgon och pratar om året som varit.

London tisdag morgon
Maria Eksedler spår hur året blir i den brittiska inrikespolitiken.

Programledare: Pia Fridénpia.friden@sr.se
Producent: Erik Hedtjärn
erik.hedtjarn@sr.se