Sexdagarskriget & internetsprit

Tisdag 5 juni

Internetsprit laglig eller ej - beslut i dag.
I dag avgörs det om det blir tillåtet att köpa alkohol på internet eller inte. Samtal med Jörgen Hettne, jurist och kanslichef på Svenska Institutet för Europapolitiska studier.

London, tisdag morgon
Korrespondentkrönika av Maria Eksedler.

40 år sedan 6-dagarskriget.
I dag är det 40 år sedan det så kallade sexdagarskriget bröt ut. Det var i och med detta krig som Israels ockupation av Västbanken, Gazaremsan och Golanhöjderna inleddes. På plats den här dagen när kriget bröt ut fanns ca 300 svenska FN-soldater. En av dem var Lars-Erik Arvendal som medverkar i P1-morgon.


Krigets konsekvenser för israeler och palestinier är fortfarande tydliga. Reportage av Cecilia Uddén.

Den svenska mellanösternpolitiken 40 år efter kriget
Debatt mellan Veronica Palm (s) och Birgitta Ohlsson (fp), båda medlemmar av riksdagens utrikesutskott.

33-årige Tobias går i första klass
Tobias Carolusson ska snart ha sommarlov och lämna sina klasskamrater. Tobias är trettiotre år och går i första klass i en skola i Göteborg. För elva år sedan råkade nämligen han ut för en allvarlig olycka och fick omfattande skallskador. Reportage av Marianne Gråhn.
Samtal med Per Hamid Ghatan, hjärnforskare.

Skolavslutning i kyrkan eller inte
Appropå sommarlov så förs debatten vidare om hur passande det är att fira skolavslutning i kyrkan.
På Akallaskolan, i Stockholm, en skola med många olika etniciteter och elever med olika religiös bakgrund, sker skolavslutning på traditionsenligt vis i kyrkan.
Elisabeth Forsberg Uvemo, rektor på Akallaskolan, i diskussion med DO, Katri Linna.

Programledare: Jesper Lindau

Producent: Helena Sjöholm
helena.sjoholm@sr.se