Från Studio Ett 14 april 2009

Klassidentitet

En majoritet av svenska folket tycker att skillnaderna i levnadsvillkor för människor i Sverige är för stora. Det visar en avhandling. Den visar också att arbetarklass-identiteten ökar i dåliga tider. Den klass man anser sig tillhöra har betydelse för hur man ser på samhället och sin egen roll. Jan-Olof Eriksson i Hörnefors började sommarjobba redan som tioåring på 50-talet.
Reportage av Agneta Johansson.