Olika vägar till vaccin

Den allmänna vaccineringen mot svininfluensan har börjat runt landet. De enskilda landstingen har själva valt hur de velat gå till väga - med varierande resultat. Reportage av Håkan Widman, kl 7:39.