Kyrkan kritiserar flyktingpolitik

Idag presenterar kyrkorna i Sverige en rapport där de kritiserar det svenska asylsystemet och hur människor som flytt undan krig tas emot i Sverige. Alla 28 kyrkori Sveriges kristna råd står bakom kritiken. Samtal med ärkebiskop Anders Wejryd.