Kontroller av grisfarmer

Efter Ekots avslöjande att svin vanvårdats vid svenska gårdar har nu länsstyrelsernas kontroller hamnat i fokus. Hur går kontollerna till? Samtal med Per Jonsson, länsveterinär i Sörmland och Björn Dahlén, djurskyddschef på Jordbruksverket.