Medierna och Tiger Woods

Även stora amerikanska medier har skrivit spaltmeter om golfaren Tiger Woods och hans personliga problem. Vilket resonemang ligger bakom publiceringarna? Samtal med Billy McCormac.