Poliskritik mot polisens nya system

Polisens kommunikationssystem Rakel har stora brister, enligt en enkät som polisförbundet gjort. Flera platser täckning och det är svårt att höra eftersom ljudkvalitén är dålig. Samtidigt visar en ny rapport ifrån försvarsdepartementet att staten måste skjuta till 100-tals miljoner kronor varje år framöver eftersom Rakel går back. Samtal mellan Jan Karlsen, ordförande i polisförbundet och Stefan Kvarnerås, verksamhetschef för Rakel på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.