FN-ansvarig om Haitis utsatta barn

Barnen på Haiti är extra utsatta för våld och sexuella övergrepp efter jordbävningen. Det berättar Henrik Häggström samordnare för FN:insatsens barnskyddsprogram.