I spåren på kylan och snön

Den långa, kalla och snöiga vintern har förändrat vardagen för många: försenade tågresor ocj takras, kalla klassrum, snömassor som ligger i vägen för bussar o sophämtare. Reporter Karin Wirenhed ger med hjälp av Sveriges Radios lokala kanaler en bild av en ovanlig vinter.