P1 morgon torsdag 18 mars

Barn med skyddad identitet i skolan

Antalet barn med skyddade personuppgifter ökar, men många skolor saknar helt handlingsplaner för hur man ska möta barn som lever med skyddad identitet. Maria har mötts av okunskap och rädsla från både förskolan och skolan. Reportage av Johanna Sjöwall. Lärarnas riksförbund kräver nu att Skolverket ska ta fram ett regelverk för hur personal ska ta hand om denna grupp barn. Debatt mellan Metta Fjellkner, ordförande i Lärarnas riksförbund och Skolverkets generaldirektör Per Thullberg.