Rör i kamp mot oljeläckan

Oljebolaget BP har alltså lyckats börja pumpa upp en del av den läckande oljan söder om USA, genom en cirka en och en halv kilometer lång slang. Jonas Fejes, oljeskade expert på IVL Svenska miljöinstitutet medverkar.