Många hiv-smittade i Lettland

Lettland har den näst högsta andelen hiv-positiva i EU efter Estland, men det är många som inte får bromsmediciner. Dessutom har regeringen avsatt för lite pengar i årets budget för att det ska räcka till alla dem som idag får bromsmediciner. Anna Dahlqvist har träffat Sandris och Ivar som båda lever med hiv.