Satsningar utan vetenskapligt stöd

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, så saknar de flesta satsningar för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar vetenskapligt stöd. Samtal med Ann-Charlotte Smedler, ordförande i SBU:s expertgrupp och Hans-Bertil Sinclair, moderat ordförande i socialnämden i Klippan, som lägger skattepengar på en metod som saknar vetenskaplig grund.