Nordkorea pekas ut i haverirapport

För knappt två månader sedan sprängdes ett Sydkoreanskt örlogsfartyg och sjönk till botten nära Nordkoreas gräns. 46 män i besättningen dödades och den haverikommission som tillsattes efter händelsen presenterar sin rapport idag. Redan nu pekas Nordkorea ut som skyldig för den dödliga attacken. Samtal med Hanna Sahlberg, Sveriges Radios korrespondent i Peking. 6.37

Ingolf Kiesow, fd Ambassadör och forskare på Institutet för Säkerhets och utvecklingspolitik deltar. Kl 8.15