Radikal boliviansk vänsterledare på besök i Finland

Det Sydamerikanska landet Bolivia har under mycket lång tid har kämpat med svåra ekonomiska och sociala svårigheter. Nu har de lyckats bli av med hela sitt budgetunderskott - fast tillvägagångsättet har varit lite annorlunda än vad som diskuteras i krisens Europa just nu.

Regeringen har förstatligat flera av tillgångarna i landet, bland annat oljan och landets naturgas. Dessutom har de infört en rad bidrag till fattiga människor och planerar att sänka pensionsåldern från 65 till 58 år. I helgen besökte delar av den bolivianska regeringen Finland, P1-morgons reporter Pablo Dalence har följt med delegationen under besöket.