Kanariefågel manlighetssymbol i Franska Guyana

Franska Guyana präglas av hög arbetslöshet, brottslighet och andra sociala problem. Men bland gatans unga män finns en ny typ av manlighetsmarkör- en liten kanariefågel. Reportage av Robin Olin, ungkorrespondent.