Domarkritik mot tingsrätt

Idag går den rådman, som hoppade av kopplerirättegången i Malmö, ut i en debattartikel i Dagens Nyheter och kritiserar Malmö tingsrätt. Domstolarna tystar ner de hot som drabbar domare, menar hon. Samtal med Eva Wendel Rosberg, chef för tingsrätten i Malmö och Anders Bengtsson, Jusek.