Brister i vården efter hjärtattack

Många som fått en hjärtinfarkt i Sverige har för dåliga värden ett år efteråt och riskerar därför en ny infarkt. Det visar en rapport från Hjärt-Lungfonden. En orsak sägs vara att den uppföljande vården brister på många sjukhus i landet. Samtal med Anneli Swedberg, hjärtpatient och Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.