Romer i Spanien

I Spanien har romerna i många fall en bättre situation än på andra håll i Europa. Åtminstone hålls Spanien fram som det goda exemplet och får pengar från EU för att sprida sina idéer till andra medlemsländer. Reportage av Alice Petrén.