Isen breder ut sig över Östersjön

4:20 min

Istäcket på Östersjön har inte varit så stort sedan vintern 1986-1987. Om istäcket växer ytterligare och om större områden av drivis bildas kan det bli problem för sjöfarten, enligt SHMI. Hör Kent Björnvik, befälhavare på isbrytaren Ymer. Kl 8:15.