Oro för norskt fiske

5:09 min

Efter oljan är fisket en av Norges viktiga tillgångar men havet försuras alltmer på grund av kol- och oljeförbrukningen. Och oron finns nu för att det framtida fisket kan vara hotat. Reportage av Jenny Sanner Roosqvist.